Proškolených účastníků: 602

PROŠKOLENÝCH ÚČASTNÍKŮ:

602

%

Jak efektivně byl podle vás čas během workshopu využit?

%

Jak užitečné pro vás byly prezentované techniky a nástroje?

%

Jak dobře byla vysvětlena náročná témata?

%

Jak hodnotíte interakci mezi lektorem a účastníky?

%

Jak pravděpodobné je, že doporučíte tento workshop kolegům či přátelům?

Napsali o nás:

„Velmi dobře připravené prezentace, struktura školení, dobrá návaznost témat – od pochopení základů a principů po složitější zadávání úloh. Pochvala za způsob odprezentování oběma školiteli.“

„Rád bych s tímto tématem pokračoval, rád se zúčastním dalších pokračování školení.“

„Velmi podnětný teoretický a praktický úvod do světa Umělé inteligence. Školení, které proběhlo přesně tak, jak jsme se domluvili a splnilo účel, který jsme očekávali. Online varianta pro větší počet účastníků byla dobře připravená, názorná, praktická, zábavná.“

– Hynek Vrbický – P&O Business Partner – Siemens, s.r.o.

Rádi bychom poděkovali společnosti Coalsoft za školení zaměřené na základy umělé inteligence a práci s chat GPT.
Školení bylo skvěle připravené a přizpůsobené našim potřebám. Lektor dokázal i složité koncepty vysvětlit srozumitelně a prakticky, což nám umožnilo okamžitě začít využívat nové znalosti a dovednosti v našich každodenních činnostech.
Naši zaměstnanci byli školením nadšeni a získané dovednosti okamžitě aplikovali do praxe, což přispělo k zvýšení efektivity a inovativnosti v naší práci. Školení v nás zanechalo velice dobrý dojem a rozhodně hodláme v této spolupráci pokračovat.
Společnosti Coalsoft děkujeme za jejich profesionální přístup a kvalitní školení, které předčilo naše očekávání.

– Martina Semerádová – vedoucí personálního oddělení – CEE Logistics a.s.

Partneři: