Nová éra - AI virtuální zaměstnanci

15. 3. 2024 ⎹ Adam Bartoš

Jak AI virtuální zaměstnanci proměňují pracovní prostředí, přinášejí úspory a zvyšují efektivitu? Využití umělé inteligence pro specifické role nabízí nebývalé příležitosti.

V éře, kdy se digitální technologie neustále vyvíjí, umělá inteligence (AI) překračuje hranice možného a mění způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a vytváříme. Mezi nejzásadnější inovace poslední doby patří AI virtuální zaměstnanci (například custom GPTs v ChatGPT), které otevírají dveře k novým možnostem pro podnikání a management.

Co přesně jsou AI virtuální zaměstnanci?

AI virtuální zaměstnanci, zejména ti, kteří jsou postaveni na platformě ChatGPT s možností přizpůsobení (custom GPTs), jsou pokročilé AI programy schopné autonomně vykonávat širokou škálu pracovních úkolů. Tato schopnost jim umožňuje zastávat různé role v organizaci, od zákaznické podpory po analýzu dat, automatizovaného prodejce, účetní a dokonce i kreativní činnosti, jako je psaní obsahu, tvorba marketingových strategií či vytváření obrazových podkladů. Díky využití nejmodernějších technologií strojového učení a zpracování přirozeného jazyka tyto systémy nejenže efektivně vykonávají přidělené úkoly, ale také se neustále učí a adaptují na nové výzvy.

Jak AI mění pracovní prostředí

Zavedení AI do pracovních procesů firmy s sebou přináší řadu ohromných benefitů. Již velká řada firem využívá AI tím základním elementárním způsobem – dotazování ChatGPT či tvorba obrázků v MidJourney. Firmy, které chtějí mít ale opravdový náskok před konkurencí a uspět v dnešní nelehké době plné konkurence, ty začnou využívat potenciál AI naplno. A to formou AI virtuálních zaměstnanců. Jaké přínosy to pro firmu přinese?

Zvýšení produktivity: AI virtuální zaměstnanci mohou fungovat 24/7 bez nutnosti pauz, stravování, dovolené či nemocnosti – což výrazně posiluje kapacitu podniku reagovat na potřeby klientů a interní požadavky. Produktivita s využitím AI se může zvýšit až o stovky procent.

Úspory nákladů a zvýšení příjmů: AI zaměstnanci umožňují organizacím snížit výdaje. Například jeden zaměstnanec s hrubou mzdou 35 tisíc, stojí zaměstnavatele téměř 50 tisíc každý měsíc, a to nepočítáme další související náklady na zaměstnance. AI virtuální zaměstnanci zastanou mnohem více práce, což s sebou přináší vyšší výdělky.

Flexibilita a škálovatelnost: Možnost rychlé adaptace na měnící se podnikatelské prostředí a snadné škálování služeb podle aktuálních potřeb představuje pro firmy klíčovou výhodu, jelikož AI se učí násobně rychleji a snadněji než-li lidský zaměstnanec.

Průběh výroby AI zaměstnance

Vytvoření AI zaměstnance formou custom GPT v ChatGPT 4 je proces, který vyžaduje pečlivou přípravu, technické znalosti a strategický přístup. Následující kroky vám poskytnou podrobného průvodce, jak na to.

Krok 1: Definování účelu a úkolů AI zaměstnance

Identifikace úkolů: Určete, které pracovní úkoly chcete automatizovat nebo zefektivnit pomocí AI. Může jít o odpovídání na zákaznické dotazy, analýzu dat, generování obsahu nebo jiné repetitivní úkoly.

Stanovení cílů: Jasné definování, co od AI zaměstnance očekáváte, například zvýšení produktivity, snížení nákladů nebo zlepšení kvality služeb.

Krok 2: Výběr a nastavení platformy

Registrace na OpenAI a přístup k ChatGPT 4: Zaregistrujte se na platformě OpenAI a získejte přístup k ChatGPT 4. Budete potřebovat API klíč pro programový přístup.

Studium dokumentace: Prohlédněte si dokumentaci k API ChatGPT 4, abyste pochopili možnosti customizace a integrace.

Krok 3: Příprava dat pro trénink

Sběr a příprava dat: Shromážděte relevantní tréninková data, která odpovídají úkolům, jež má AI zaměstnanec vykonávat. Může jít o historická data dotazů, příklady textů nebo jiné relevantní informace.

Čištění dat: Ujistěte se, že data jsou čistá, relevantní a bez duplicit. Odstranění nepotřebných nebo špatně formátovaných dat zvýší efektivitu tréninku.

Krok 4: Trénink modelu

Vytvoření custom modelu: Použijte API ChatGPT 4 k vytvoření custom modelu. Můžete specifikovat parametry, jako jsou jazyk, styl odpovědí a odborné znalosti, které se mají model naučit.

Trénink modelu: Nahrání připravených dat a spuštění procesu tréninku. Tento krok může trvat několik hodin až dní v závislosti na velikosti a složitosti dat.

Krok 5: Integrace a testování

Integrace s existujícími systémy: Integrujte vytvořený custom GPT model do vašich systémů pomocí API. To může zahrnovat CRM systémy, databáze nebo webové aplikace.

Testování: Proveďte rozsáhlé testování, abyste ověřili, že AI zaměstnanec správně reaguje na dotazy, efektivně zpracovává úkoly a splňuje očekávání.

Krok 6: Spuštění a monitorování

Spuštění AI zaměstnance: Po úspěšném testování můžete AI zaměstnance nasadit do reálného provozu.

Monitorování a optimalizace: Pravidelně monitorujte výkon AI zaměstnance, sbírejte zpětnou vazbu od uživatelů a podle potřeby provádějte úpravy a optimalizace.

Krok 7: Školení týmu

Vzdělávání zaměstnanců: Pořádejte školení pro svůj tým, aby se naučili, jak efektivně spolupracovat s AI zaměstnancem, využívat jeho možnosti a řešit případné problémy.

Tímto postupem můžete úspěšně vytvořit a nasadit AI zaměstnance pomocí Custom GPT v ChatGPT 4, který bude podporovat vaše podnikatelské cíle a zvyšovat efektivitu vaší organizace.

Alternativní možností pro rozšíření schopností a funkčnosti ChatGPT 4 je tvorba vlastních, specificky upravených GPT modelů přímo v uživatelském prostředí platformy. Tento přístup umožňuje uživatelům nahrávat vlastní soubory a data do znalostní báze, což jim dává možnost přizpůsobit AI model pro specifické úkoly či potřeby. Může se jednat například o speciální nástroje pro analýzu dat, automatizované asistenty pro komunikaci s klienty, nebo personalizované učební pomůcky.

Nicméně, je důležité si uvědomit, že tyto customizované GPT modely mají svá omezení a řekněme že se jedná o „LITE“ verze plně vybavených AI zaměstnanců. V praxi to znamená, že ačkoliv jsou schopné vykonávat řadu úkolů, jejich funkcionalita, výkon a schopnost učení se z nových dat mohou být omezené ve srovnání s „plnou verzí“ AI zaměstnanců.

Přesto v mnoha případech může být tato „LITE“ verze zcela dostačující. Pro méně náročné úkoly může být právě toto řešení ideálním, přičemž tvorba této „LITE“ verze je pochopitelně mnohem jednodušší a zvládne ji i běžný pokročilý uživatel. I při tvorbě této základní verze je však třeba vzít v úvahu řadu aspektů a dát si pozor na mnoho překážek.

Reálný příklad

Můj dědeček vždycky říkal – „konkrétní příklad vydá za tisíc slov“. Tím reálným příkladem je AI

virtuální zaměstnanec pro jednu nejmenovanou stavební firmu, který aktuálně vyvíjíme. Ne, bagristu ani zedníka (zatím) AI nenahradí, ale s čím si poradí hravě je naceňování stavebních zakázek. Tato firma zaměstnává člověka, který celý den, pět dní v týdnu nedělá nic jiného, než že naceňuje poptávky zakázek. Jeho kapacity jsou značně omezené. Firma má mnoho poptávek, ale zvládne nacenit pouze malou část z nich. Zbytečně tak firmě utíkají možná zajímavé zakázky. Firma potřebuje zvýšit produktivitu naceňování poptávek. Řešením je AI virtuální „naceňovač“, který může pracovat 24/7 a zvládne nacenit násobně více poptávek, firma zvýší svoji produktivitu a vydělá mnohem více peněz. A fyzický zaměstnanec, který naceňoval doteď? Ne, nepřijde o svoji práci – bude dělat jinou smysluplnější práci.

Závěrem
Integrace AI virtuálních zaměstnanců do podnikových operací není jen trendem doby, ale stává se základním kamenem pro budoucí úspěch v dynamickém a konkurenčním prostředí. S možností snížit náklady, zvýšit efektivitu a nabídnout nevídanou flexibilitu a škálovatelnost, AI virtuální zaměstnanci symbolizují klíč k rozvoji a inovaci ve všech odvětvích. Přechod k této nové éře vyžaduje promyšlenou strategii a otevřenost k novým technologiím, ale výhody, které přináší, jsou nejen lákavé, ale i zásadní pro udržení konkurenceschopnosti a dosažení dlouhodobého růstu.
Kdo nemá dostatečný IT a AI sklil k vytvoření vlastního AI zaměstnance, může využít nabídky společnosti coalsoft, s.r.o. jejíž AI oddělení coalbrain se zabývá mj. tvorbou těchto AI zaměstnanců na míru. Neváhejte kontaktovat autora článku pro více informací.

O autorovi:

Adam Bartoš

Adam Bartoš

AI konzultant, lektor

Zajímá mě vše okolo umělé inteligence a nových technologií. Pořádám školení a kurzy o umělé inteligenci v organizaci coalbrain, a to jak prezenčně, tak online. Tvořím AI asistenty na míru.

Mám rád jednoduchá a účelná řešení, což AI s sebou přináší. Miluju svoji rodinu, tvůrčí psaní a efektivní práci. Naopak nesnáším promarněný čas…a kafe!